Veleprodaja (+381) 12 523-580; Maloprodaja Tel: (+381) 12 523-866 Mob: 061 304-8605; Fax: (+381) 12 522-027
(+381) 12 223-580

Pumpa Morava MP-25

Karakteristike:
  • Proizvođač: Morava
  • Zemlja porekla: Srbija
  • Pritisak (max): 20bar
  • Protok (max): 25 l/min
  Delovi za pumpu MP-25 su prikazani u tabeli a njihove pozicije na slikama.      
R.B. Kode broj Naziv Opis
1  201.02.06  Pločica radialnog zaptivača
 2  104.02.08.20 Zavrtanj imbus M8
3 105.21.25.52.10 Radijalni zaptivač
4  105.01.6205  Kuglični ležaj
 5  201.02.03  Ekscentar vratilo
 6  105.01.6203 Kuglični ležaj
 7  201.01.01 Telo pumpe
 8  201.05.05 Membrana uljna
9  101.03.13 Zaptivač
10  201.04.03  Čep uljni
11  201.02.04 Osovinica klipa
12 201.02.01 Klipnjača
13  201.01.02 Klip
14  201.02.02 Cilindar
15  201.05.04  Membrana bočna
16  201.05.02 Disk membrane
17 201.05.06 Zavrtanj membrane
18 104.02.08.50 Zavrtanj imbus m8
19 201.04.02 Šapa pumpe
20  201.01.03 Bočni poklopac
21 201.01.04 Donja polutka akumulatora pritiska
22  201.05.01  Sedište membrane
23 201.05.03 Membrana akumulatora pritiska
24  201.01.05 Gornja polutka akumulatora pritiska
 25 104.12.08.00 Elastični podmetač B8
 26 104.02.08.35 Zavrtanj imbus M8
 27 105.30.00 Ventil za vazduh sklop
 28  201.02.07 Osigurač
29 101.03.13 Zaptivač
30 103.02.16 Usadnik U-16
31 101.03.13 Zaptivač
32  201.01.06 Kućište potisnog ventila
33 201.03.01  Telo ventila
34 201.03.04 Opruga ventila
35 201.03.02 Pločica ventila
36 201.03.03 Sedište ventila
37 101.02.14 Zaptivač
38 104.02.08.35 Zavrtanj imbus M8
39  201.04.01 Stega pumpe
40 104.02.08.50 Zavrtanj imbus M8
41 201.03.00 Ventil sklop
42 201.01.07 Kućište usisnog ventila
43 101.03.13 Zaptivač
44 201.01.08 Usisni vod
45 101.03.13 Zaptivač
46 103.01.20 Usadnik
47 103.51.20 Navrtka usadnika
   

.

Category: Tag: