Veleprodaja (+381) 12 523-580; Maloprodaja Tel: (+381) 12 523-866 Mob: 061 304-8605; Fax: (+381) 12 522-027
(+381) 12 223-580

Pumpa Morava MP-60

Karakteristike:
  • Proizvođač: Morava
  • Zemlja porekla: Srbija
  • Pritisak (max): 20bar
  • Protok (max): 60 l/min
Delovi za pumpu MP-60 su prikazani u tabeli a njihove pozicije na slikama.
R.B. Kode broj Naziv Opis
1  104.02.10.50 Zavrtanj M10
2 104.12.10.00 Elastični podmetač
3 101.02.01 Zaptivač RZ-1
4 105.30.00 Ventil vazdušni sklop
 5 202.01.05 Gornja polutka akumulatora pritiska
 6 202.05.03 Membrana akumulatora pritiska
 7 202.05.01 Sedište membrane akumulatora pritiska
 8  202.01.04 Donja polutka akumulatora pritiska
9 101.03.13 Zaptivač
10 103.13.16 Usadnik za crevo U-16
11 202.01.03 Bočni poklopac pumpe
12  202.04.02 Nosač pumpe
13 103.51.25 Navrtka M36
14 103.01.25 Usadnik za crevo U-25
15 101.02.15 Zaptivač RZ-15
16  202.05.06 Membrana usisnog voda
17 105.20.40.60 Obujmica (šelna)
18 202.01.07 Usisni vod
19 101.03.13 Zaptivač
20 202.01.06 Kućište ventila
21  202.03.00 Ventil sklop
22 104.02.10.50 Zavrtanj M10
23 104.12.10.00 Elastični podmetač B10
24 202.04.01 Stega pumpe
 25 104.02.10.35 Zavrtanj M-10
 26  101.02.27 Zaptivač o-27
 27 202.03.03 Sedište ventila
 28 202.03.02 Pločica ventila
29 202.03.04 Opruga ventila
30 202.03.01 Telo ventila
31  202.02.07 Pločica radijalnog zaptivača
32 105.10.35.72.12 Radijalni zaptivač
33 105.01.6207 Ležaj kuglični
34 202.02.03 Ekscentar vratilo
35 105.02.45.55.20 Ležaj igličasti
36 202.02.01  Klipnjača
37  105.01.6205 Ležaj kuglični
38 104.02.10.15 Zavrtanj M10
39 202.01.01 Telo pumpe
40 202.05.05 Membrana uljna
41 101.02.07 Zaptivač
42  202.04.03 Čep uljni
43 202.02.05 Osovinica klipa
44 105.11.471.18 Osigurač
45 202.01.02 Klip pumpe
46 202.02.02 Cilindar
47  202.05.04 Membrana bočna
48 202.05.02 Disk membrane
49 202.05.07 Zavrtanj membrane
 

.

Category: Tag: