Veleprodaja (+381) 12 223-580; Maloprodaja Tel: (+381) 12 223-866 Mob: 061 304-8605; Fax: (+381) 12 222-027
(+381) 12 223-580

Način nabavke opreme

July 15, 2016

Kupovinu naših proizvoda je moguće pored gotovinskog plaćanja i putem čekova i kredita banaka.

Ako plaćate na odloženo onda minimum 25% se daje u gotovini ili pak se realizuje odmah, preostali iznos se deli na 3 jednake mesečne rate.

Kao dodatnu opciju postoji mogućnost nabavke proizvoda putem kredita banaka. Što se tiče odabira banke kao i načina kreditiranja to smo ostavili na Vama izbor jer nismo hteli da vas uslovljavamo več da vi odaberete vama najpovoljniju opciju.