Veleprodaja (+381) 12 523-580; Maloprodaja Tel: (+381) 12 523-866 Mob: 061 304-8605; Fax: (+381) 12 522-027
(+381) 12 223-580

Usadnici i navrtke

Usadnici i navrtke  
Usadnici sa navrtkom
F D ( mm) H (mm) L (mm)
103.8000151 Usadnik sa navrtkom U-15 R 1/2 G 1/2 15 21 54
103.8000152 Usadnik sa navrtkom U-19 R 1/2 G 1/2 19 25 59
103.8000301 Usadnik sa navrtkom U-19 R1 1/4 G 1¼ 19 25 64
103.8000302 Usadnik sa navrtkom U-22 R1 1/4 G 1¼ 22 25 64
103.8000303 Usadnik sa navrtkom U-25 R1 1/4 G 1¼ 25 25 64
103.8000304 Usadnik sa navrtkom U-30 R1 1/4 G 1¼ 30 25 71
103.8000305 Usadnik sa navrtkom U-32 R1 1/4 G 1¼ 32 25 74
103.8000306 Usadnik sa navrtkom U-35 R1 1/4 G 1¼ 35 25 79
103.8000307 Usadnik sa navrtkom U-40 R1 1/4 G 1¼ 40 25 81
     
Usadnici sa navojem
F F1 (mm) D (mm) H (mm) L (mm)
103.8001101 Usadnik sa navojem U-10 R 3/8 G 3/8 10 11 20 43
103.8001151 Usadnik sa navojem U-13 R 1/2 G 1/2 14 13 20 44
103.8001152 Usadnik sa navojem U-15 R 1/2 G 1/2 14 15 20 44
103.8001153 Usadnik sa navojem U-19 R 1/2 G 1/2 14 19 20 49
103.8001154 Usadnik sa navojem U-22 R 1/2 G 1/2 14 22 20 48
103.8001201 Usadnik sa navojem U-13 R 3/4 G 3/4 18 13 22 46
103.8001202 Usadnik sa navojem U-15 R 3/4 G 3/4 18 15 22 46
103.8001203 Usadnik sa navojem U-19 R 3/4 G 3/4 18 19 22 51
103.8001204 Usadnik sa navojem U-22 R 3/4 G 3/4 18 22 22 51
103.8001205 Usadnik sa navojem U-25 R 3/4 G 3/4 18 25 22 51
103.8001251 Usadnik sa navojem U-19 R1 G 1 25 19 22 53
103.8001252 Usadnik sa navojem U-25 R1 G 1 25 25 22 53
103.8001253 Usadnik sa navojem U-30 R1 G 1 25 30 22 60
103.8001254 Usadnik sa navojem U-32 R1 G 1 25 32 22 63
103.8001301 Usadnik sa navojem U-25 R1 1/4 G 1 ¼ 32 25 24 55
103.8001302 Usadnik sa navojem U-30 R1 1/4 G 1 ¼ 32 30 24 63
103.8001303 Usadnik sa navojem U-32 R1 1/4 G 1 ¼ 32 32 24 65
103.8001304 Usadnik sa navojem U-35 R1 1/4 G 1 ¼ 32 35 24 69
103.8001305 Usadnik sa navojem U-38 R1 1/4 G 1 ¼ 32 38 24 72
103.8001306 Usadnik sa navojem U-40 R1 1/4 G 1 ¼ 32 40 24 72
103.8001351 Usadnik sa navojem U-40 R1 1/2 G 1 ½ 38 40 24 72
   
Usadnici pravi sa kanalom za zaptivač
F D mm D1 mm L mm
103.8002150 Usadnik U-11 R 1/2 G 1/2 11 13,7 33
103.8002151 Usadnik U-13 R 1/2 G 1/2 13 13,7 33
103.8002200 Usadnik U-13 R3/4 G 3/4 13 17,5 44
103.8002201 Usadnik U-15 R 3/4 G 3/4 15 17,5 44
103.8002202 Usadnik U-19 R 3/4 G 3/4 19 17,5 49
103.8002250 Usadnik U-13 R1 G 1 13 24,5 49
103.8002251 Usadnik U-15 R1 G 1 15 24,5 50
103.8002252 Usadnik U-19 R1 G 1 19 24,5 51
103.8002253 Usadnik U-22 R1 G 1 22 24,5 51
103.8002254 Usadnik U-25 R1 G 1 25 24,5 51
103.8002300 Usadnik U-22 R1 1/4 G 1 ¼ 22 31,5 53
103.8002301 Usadnik U-25 R1 1/4 G 1 ¼ 25 31,5 53
103.8002302 Usadnik U-30 R1 1/4 G 1 ¼ 30 31,5 60
103.8002303 Usadnik U-32 R1 1/4 G 1 ¼ 32 31,5 63
103.8002350 Usadnik U-25 R1 1/2 G 1 ½ 25 37,5 55
103.8002351 Usadnik U-30 R1 1/2 G 1 ½ 30 37,5 62
103.8002352 Usadnik U-32 R1 1/2 G 1 ½ 32 37,5 65
103.8002353 Usadnik U-35 R1 1/2 G 1 ½ 35 37,5 70
103.8002354 Usadnik U-38 R1 1/2 G 1 ½ 38 37,5 72
103.8002355 Usadnik U-40 R1 1/2 G 1 ½ 40 37,5 72
103.8002356 Usadnik U-15 R1 1/2 G 1 ½ 15 37,5 38
103.8002400 Usadnik U-40 R2 G 2 40 47 78
 
Pravi usadnik
F D mm L mm
103.8003100 Usadnik U-10RZ R 3/8 G 3/8 11 37
103.8003150 Usadnik U-11A R1/2 G 1/2 11 37
103.8003151 Usadnik U-13A R1/2 G 1/2 13 37
103.8003200 Usadnik U-15RZ R3/4 G 3/4 15 36
103.8003201 Usadnik U-19RZ R3/4 G 3/4 19 41
103.8003250 Usadnik U-25RZ R1 G 1 25 41
103.8003300 Usadnik U-30RZ R1 1/4 G 1 ¼ 30 49
   
Krivi usadnik 90° sa navrtkom
F D (mm) H (mm) L (mm) H1 (mm)
103.8010201 Usadnik 90 sa navrtkom U-19 R3/4 G 3/4 19 48 45 23
103.8010202 Usadnik 90 sa navrtkom U-22 R3/4 G 3/4 22 48 53 23
103.8010203 Usadnik 90 sa navrtkom U-25 R3/4 G 3/4 25 52 53 23
103.8010204 Usadnik 90 sa navrtkom U-30 R3/4 G 3/4 30 52 60 23
103.8010251 Usadnik 90 sa navrtkom U-30 R1 G 1 30 62 60 23
 
Usadnik 90 sa navojem
F F1 (mm) D (mm) H (mm) L (mm) H1 (mm)
103.8011101 Usadnik 90 sa navojem U-13 R3/8 G 3/8 10 13 25 37 20
103.8011102 Usadnik 90 sa navojem U-15 R3/8 G 3/8 10 15 25 37 20
103.8011151 Usadnik 90 sa navojem kraći U-13 R 1/2 G 1/2 14 13 25 37 20
103.8011152 Usadnik 90 sa navojem U-15 R1/2 G 1/2 14 15 25 37 20
103.8011153 Usadnik 90 sa navojem U-19 R 1/2 G 1/2 14 19 25 37 20
103.8011154 Usadnik 90 sa navojem duži U-13 R 1/2 G 1/2 14 13 25 37 27
103.8011155 Usadnik 90 sa navojem duži U-15 R 1/2 G 1/2 14 15 25 37 27
103.8011156 Usadnik 90 sa navojem duži U-19 R 1/2 G 1/2 14 19 25 37 27
103.8011201 Usadnik 90 sa navojem U-15 R 3/4 G 3/4 18 15 31 45 22
103.8011202 Usadnik 90 sa navojem U-19 R 3/4 G 3/4 18 19 31 53 22
103.8011203 Usadnik 90 sa navojem U-25 R 3/4 G 3/4 18 25 31 53 22
103.8011301 Usadnik 90 sa navojem U-25 R1 1/4 G 1¼ 32 25 32 60 24
103.8011302 Usadnik 90 sa navojem U-30 R1 1/4 G 1¼ 32 30 32 60 24
103.8011303 Usadnik 90 sa navojem U-32 R1 1/4 G 1¼ 32 32 32 60 24
103.8011304 Usadnik 90 sa navojem U-40 R1 1/4 G 1¼ 32 40 47 85 24
103.8011305 Usadnik 90 sa navojem U-35 R1 1/4 G 1¼ 32 35 47 85 24
103.8011351 Usadnik 90 sa navojem U-30 R1 1/2 G 1½ 38 30 47 80 24
103.8011352 Usadnik 90 sa navojem U-32 R1 1/2 G 1½ 38 32 47 80 24
103.8011353 Usadnik 90 sa navojem U-35 R1 1/2 G 1½ 38 35 47 80 24
103.8011354 Usadnik 90 sa navojem U-38 R1 1/2 G 1½ 38 38 47 80 24
103.8011355 Usadnik 90 sa navojem U-40 R1 1/2 G 1½ 38 40 47 85 24
     
Krivi usadnik 90° sa kanalom za zaptivač
F D (mm) D1 (mm) L (mm)
103.8012200 Usadnik 90 U-13 R3/4 G 3/4 13 17,5 37
103.8012201 Usadnik 90 U-15 R3/4 G 3/4 15 17,5 40
103.8012203 Usadnik 90 U-19 R3/4 G 3/4 19 17,5 45
103.8012250 Usadnik 90 U-15 R1 G 1 15 24,5 40
103.8012251 Usadnik 90 U-19 R1 G 1 19 24,5 45
103.8012252 Usadnik 90 U-25 R1 G 1 25 24,5 53
103.8012300 Usadnik 90 U-22 R1 1/4 G 1¼ 22 31,5 53
103.8012301 Usadnik 90 U-25 R1 1/4 G 1¼ 25 31,5 53
103.8012302 Usadnik 90 U-30 R1 1/4 G 1¼ 30 31,5 60
103.8012303 Usadnik 90 U-32 R1 1/4 G 1¼ 32 31,5 60
103.8012350 Usadnik 90 U-25 R1 1/2 G 1½ 25 37,5 53
103.8012351 Usadnik 90 U-30 R1 1/2 G 1½ 30 37,5 60
103.8012352 Usadnik 90 U-32 R1 1/2 G 1½ 32 37,5 60
103.8012353 Usadnik 90 U-35 R1 1/2 G 1½ 35 37,5 80
103.8012354 Usadnik 90 U-38 R1 1/2 G 1½ 38 37,5 85
103.8012355 Usadnik 90 U-40 R1 1/2 G 1½ 40 37,5 85
103.8012400 Usadnik 90 U-40 R2 G 2 40 47 85
   
Krivi usadnik 90° za ravnu zaptivku
F D (mm) H (mm) L (mm)
103.8013150 Usadnik 90 U-11RZ R1/2 G 1/2 11 28,5 33
103.8013200 Usadnik 90 U-13RZ R3/4 G 3/4 13 31,5 36
103.8013201 Usadnik 90 U-19RZ R3/4 G 3/4 19 33 45
103.8013250 Usadnik 90 U-25RZ R1 G 1 25 36,5 53
103.8013300 Usadnik 90 U-30RZ R1 1/4 G 1¼ 30 44 60
   
Krivi usadnik 45° sa navojem
F D (mm) L (mm)
103.8014300 Usadnik 45 U-30 R1 1/4 G 1¼ 30 55
103.8014301 Usadnik 45 sa navojem U-35 R1 1/4 G 1¼ 35 55
103.8014302 Usadnik 45 sa navojem U-40 R1 1/4 G 1¼ 40 55
103.8014350 Usadnik 45 sa navojem U-30 R1 1/2 G 1½ 30 55
103.8014351 Usadnik 45 sa navojem U-35 R1 1/2 G 1½ 35 55
103.8014352 Usadnik 45 sa navojem U-40 R1 1/2 G 1½ 40 60
   
Krivi usadnik sa kanalom za zaptivač
F D (mm) D1 (mm) L (mm)
103.8015300 Usadnik 45 U-30 R1 1/4 G 1¼ 30 31,5 48
103.8015350 Usadnik 45 U-30 R1 1/2 G 1½ 30 37,5 48
103.8015351 Usadnik 45 U-35 R1 1/2 G 1½ 35 37,5 48
103.8015352 Usadnik 45 U-40 R1 1/2 G 1½ 40 37,5 51
   
F H (mm) A (mm)
103.8019151 Spojnica 90 FF R1/2 G 1/2 21 33,5
103.8019201 Spojnica 90 FF R3/4 G 3/4 23 38,5
103.8019251 Spojnica 90 FF R1 G 1 23 42,5
103.8019301 Spojnica 90 FF R1 1/4 G 1¼ 25 50
103.8019351 Spojnica 90 FF R1 1/2 G 1½ 25 52,5
F H (mm ) H1 (mm) A (mm) D (mm)
103.8020251 Spojnica 90 MM R1 G 1 22 22 27 25
103.8020301 Spojnica 90 MM R1 1/4 G 1¼ 24 24 34 32
F D (mm) H (mm) H1 (mm) A (mm) B (mm)
103.8021301 Spojnica 90 MF R1 1/4 G 1¼ 32 24 25 50 30
 

Usadnici i navrtke